Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Έτους 2018-2019

Τα ακόλουθα μαθήματα προσφέρονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η αγγλική. Σε περίπτωση που παρακολουθούν τα μαθήματα μόνο ελληνόφωνες φοιτητές η διδασκαλία μπορεί να γίνεται στα ελληνικά.
Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

 • Χειμερινό Εξάμηνο
  - Κλασική Ηλεκτροδυναμική (Φ-509, Διδάσκων: Κ. Τάσσης, 6 ECTS)
  - Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής (Φ-511, Διδάσκων: N. Τσάμης, 6 ECTS)
  - Διδακτική Εργαστηρίων Ι (Φ-965, 3 ECTS, Διδάσκων: Ι. Παπαδάκης)
  - Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Φ-528, Διδάσκων: Γ. Αθανασίου, 5 ECTS)
  - Κβαντική Θεωρία Πεδίων (Φ-604, Διδάσκων: Θ. Τομαράς, 5 ECTS)
  - Αστροφυσική ΙΙΙ (Φ-631, Διδάσκουσα: Β. Παυλίδου, 5 ECTS)
  - Κβαντική Οπτική & Κβαντική Πληροφορία (Φ-800, Διδάσκων: Π. Λαμπρόπουλος/Νικολόπουλος, 5 ECTS)
  - Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης (Φ-841, Διδάσκων: Ν. Παπανικολάου, 5 ECTS)

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 4 Φεβρουαρίου 2019 και ολοκληρώνονται στις 17 Μαΐου 2019.

 • Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικό πίνακα μαθημάτων. Ο οριστικός πίνακας θα παρουσιαστεί πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Εαρινό Εξάμηνο
  - Προχωρημένη Κβαντομηχανική (Φ-503, Διδάσκων: Π. Λαμπρόπουλος, 6 - ECTS)
  - Στατιστική Μηχανική (Φ-505, Διδάσκων: Κ. Μακρής, 6 ECTS)
  - Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων (Φ-523, Διδάσκων: Γ. Ψαλτάκης, 5 ECTS)
  - Παραγωγή και Διάδοση Ακτινοβολίας (Φ-532, Διδάσκων: Η. Βαρδαβάς, 5 ECTS)
  - Προχωρημένοι Μέθοδοι Υπολογιστικής Φυσικής (Φ-669, Διδάσκων: Ξ. Ζώτος, 5 ECTS)
  - Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης (Φ-841, Διδάσκων: Ν. Παπανικολάου, 5 ECTS)
  - Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων (Φ-572, Διδάσκων: Α. Γεωργακίλας, 5 ECTS)
  - Προχωρημένη Ατομική και Μοριακή Φυσική (Φ-567, Διδάσκων: W. von Klitzing, 5 ECTS)
  - Ημιαγωγικές – Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις (Φ-675, Διδάσκων: Ν. Πελεκάνος, 5 ECTS)
  - Διδακτική Εργαστηρίων ΙI (Φ-966, 3 ECTS, Διδάσκων: Ι. Παπαδάκης)

Το σύνολο των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων του Προγράμματος βρίσκεται στον οδηγό μεταπτυχιακών σπουδών [PDF]