Επικοινωνία

Η υποβολή αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φωτονικής - Νανοηλεκτρονικής (ΦΩ.ΝΗ.) μπορεί να γίνει ταχυδρομικά ή μέσω e-mail, καθ' όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, στην Γραμματεία Mεταπτυχιακών Σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία ή στα μέλη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Γραμματεία Mεταπτυχιακών Σπουδών:
κ. M. Ματαλλιωτάκη
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής
Τ.Θ. Box 2208
GR-71003 Ηράκλειο
τηλ: +30-2810-394004
φαξ: +30-2810-394005
e-mail: pgrad@physics.uoc.gr
Μέλη Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών:

καθ. Α. Γεωργακίλας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής
Τ.Θ. 2208
GR-71003 Ηράκλειο
τηλ: +30-2810-394104
e-mail: alexandr@physics.uoc.gr
καθ. Π. Ρακιτζής
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής
Τ.Θ. Box 2208
GR-71003 Ηράκλειο
τηλ: +30-2810-391125
e-mail: ptr@iesl.forth.gr