Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Έτους 2018-2019

Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η αγγλική. Σε περίπτωση που παρακολουθούν τα μαθήματα μόνο ελληνόφωνες φοιτητές η διδασκαλία μπορεί να γίνεται στα ελληνικά. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. "ΦΩ.ΝΗ." μπορούν να κατοχυρώσουν μέχρι 10 ECTS από μαθήματα του Π.Μ.Σ. "Προχωρημένης Φυσικής" ή άλλων εγκεκριμένων Π.Μ.Σ. της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα ακόλουθα μαθήματα προσφέρονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Χειμερινό Εξάμηνο

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

- Κβαντική Ηλεκτρονική Ι (Φ-665, 6 ECTS, Διδάσκων: Δ. Χαραλαμπίδης )
- Εφαρμοσμένη Κβαντική Φυσική (Φ-703, 6 ECTS, Διδάσκων: Ν. Φλυτζάνης)
- Επιστήμη Λεπτών Υμενίων Ηλεκτρονικής (5 ECTS, Φ-572, Διδάσκων: Α. Γεωργακίλας)
- Εργαστήριο Φυσικής Ημιαγωγών (5 ECTS, Φ-573, Διδάσκων: Α. Αδικημενάκης)
- Ερευνητικό Εργαστήριο Ι (Φ-697, 5 ECTS, Διδάσκων: Ι. Παπαδάκης)
- Διδακτική Εργαστηρίων Ι (Φ-965, 3 ECTS, Διδάσκων: Ι. Παπαδάκης)
- Οπτική Ι (5 ECTS, ΟΠΤΟΡ-103, Διδάσκων: Δ. Παπάζογλου)
- Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης (Φ-841, Διδάσκων: Ν. Παπανικολάου, 5 ECTS)
- Κβαντική Οπτική & Κβαντική Πληροφορία (Φ-800, Διδάσκων: Π. Λαμπρόπουλος/Νικολόπουλος, 5 ECTS)

Τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη του εξαμήνου. Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλαγος μαθημάτων. Εαρινό Εξάμηνο

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 4 Φεβρουαρίου 2019 και ολοκληρώνονται στις 17 Μαΐου 2019.

- Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων (Φ-572, 6 ECTS, Διδάσκων: Α. Γεωργακίλας)
- Ερευνητική Μεθοδολογία (6 ECTS, Διδάσκων: Ι. Παπαδάκης)
- Διδακτική Εργαστηρίων II (3 ECTS, Διδάσκων: Ι. Παπαδάκης)
- Ερευνητικό Εργαστήριο II (5 ECTS, Διδάσκων: Ι. Παπαδάκης)
- Προχωρημένη Ατομική και Μοριακή Φυσική (Φ-567, Διδάσκων: W. von Klitzing, 5 ECTS)
- Ημιαγωγικές – Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις (Φ-675, Διδάσκων: Ν. Πελεκάνος, 5 ECTS)
- Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης (Φ-841, Διδάσκων: Ν. Παπανικολάου, 5 ECTS)

Το σύνολο των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων του Προγράμματος βρίσκεται στο ακόλουθο αρχείο [PDF]