Επικοινωνία

Η υποβολή αιτήσεων για Διδακτορικές σπουδές μπορεί να γίνει ταχυδρομικά ή μέσω e-mail, καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, στη Γραμματεία Mεταπτυχιακών Σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στα μέλη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Γραμματεία Mεταπτυχιακών Σπουδών:
κ. M. Ματαλλιωτάκη
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής
Τ.Θ. Box 2208
GR-71003 Ηράκλειο
τηλ: +30-2810-394004
φαξ: +30-2810-394005
e-mail: pgrad@physics.uoc.gr